Gott, varmt år

Ånge Energi önskar er alla ett gott, nytt och energirikt år. I samband med detta lanserar vi en uppfräschad version av vår hemsida med en önskan om att det ska bli enklare för dig som besöker oss att hitta den information du söker. Hör gärna av dig om det är något som du saknar eller undrar över.

Underhållsarbete 30/9

Underhållsarbete Ånge torsdag 30/9. Under förmiddagen kommer arbete ske på Mallbergets Industriområde. Under dagen fortsätter sedan arbeten där boende på Borgargatan, Solgårdsgatan, Fridhemsvägen och Norra Borgsjövägen kan beröras. Det kommer endast att finnas kallvatten i kranarna när arbetena är igång. Vid frågor ring Per, 073-274 44 82

Underhållsarbete 16/9

En kort avbrott pga underhåll fjärrvärmeservis torsdag 16/9. Arbetet beräknas pågå 9.00-11.00 Furumovägen samt Klaraborgsvägen (ej Lövträdet).

Torsdag 3/12

Ett mindre avbrott i fjärrvärmeleveransen kommer att ske torsdag 3/12 12.00 Villagatan Ånge. Avbrottet beräknas vara någon timme och innebär endast kallt vatten under arbetet.

Onsdag 2/12 Ånge

På grund av läckan i centrala Ånge i november kommer reparationsarbeten utföras onsdag 2/12. Beräknas pågå 17.00 – 22.00. Arbetet medför endast kallvatten under tiden.

Tisdag 17/11 Ånge

Avbrott i varmvattenleveransen pga reparation fjärrvärmerör på Lantmannagatan Ånge. Reparationen beräknas 9.00 – 12.00.

Reparationsarbeten Ånge 28/10

Läcka Lantmannagatan lokaliserad, reparation kommer att ske under dagen. Ytterligare läcka upptäckt som drabbar delar av centrala Ånge, även där beräknas reparation under dagen. Arbetet medför utebliven varmvattenleverans.

Läcka Ånge 27/10

Grävningsarbeten i Ånge, Lantmannagatan under dagen på grund av läcka på fjärrvärmenätet.

Driftstörning Fjärrvärmeleverans 26/10

På grund av misstänkt läcka kommer det att vara störningar i fjärrvärmeleveransen i Ånge. Felsökning pågår och innebär avstängning områdesvis för att lokalisera. Uppdatering kommer.