Ljungaverk driftstörning

Avbrott i fjärrvärmeleveransen pga läckage. Påverkar värme och varmvatten. Berörda fastigheter är Fridhemsgatan 7-17, 19-21, 23-27 och skolan. Reparationsarbeten pågår.