Så fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. I värmeverken värms vatten som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Inne i fastigheten finns en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral som överför värmen till elementen och kranarnas varmvatten.

Varmvattnet tillverkas i samma som stund som det finns ett behov, alltså när du öppnar kranen, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare. Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket och värms på nytt.

Fjärrvärme förPrivatpersoner
Fjärrvärme förNäringsliv
Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Fördelarna med en gemensam anläggning som producerar värmen, istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, är många.

Tryggt, enkelt och bekvämt

För dig som kund innebär det att fjärrvärmen sköter sig i stort sett självt.
Du behöver ingen stor anläggning hemma, fjärrvärmecentralen tar inte mycket mer plats än ett badrumsskåp. Fjärrvärme är dessutom bra för inomhusmiljön. Den luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme.

Vi värmer ditt vatten och ger dig en jämn och behaglig inomhustemperatur. Du riskerar heller aldrig en kalldusch, vi ser till att värmen räcker även om alla duschar samtidigt.

Klimatsmart och effektivt

Vi tar vara på resurser som annars skulle gått till spillo, såsom spillvärmen från Akzos Kloratfabrik i Alby och rester från skogsavverkning. Vi levererar värme från en central anläggning med avancerad rening vilket innebär mindre utsläpp. Fjärrvärme gör det möjligt att leva mer hållbart på ett bekvämt sätt.

Så bra är fjärrvärmen för klimatet

Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier eller rester från skogsindustrin. I Ånge tar värmeverket emot spillvärme från Akzos Kloratfabrik i Alby via en ca 12 km lång ledning. Det innebär att ca 60 % av den totala årsproduktionen på värmeverket i Ånge består av spillvärme som annars skulle gått till spillo. På det här sättet gör fjärrvärmen vårt samhälle både resurs- och energieffektivt.

Att ha fjärrvärme i en villa 1 år är lika bra för klimatet som att inte köra bil på 3,5 år eller avstå från att äta kött i 6 år.

Ett betydande bidrag till bättre luft

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. När städerna växte efter andra världskriget ökade behovet av el och värme så kraftigt att det fanns risk för att det inom några år skulle bli brist på båda delarna. Lösningen på detta visade sig vara fjärrvärmen. Först och främst handlade det då om kraftvärmen, det vill säga att utvinna el och värme i samma process. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, så blev luftkvalitén i städerna snabbt mycket bättre. När man i nästa steg bytte ut de fossila bränslena mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare.

Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Ånge Energi - en del av världens energisystem

Sverige har ett av världens bästa energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan. Det är ett stort och tekniskt komplicerat system som gör detta möjligt. Alla delar i energisystemet hänger ihop och är beroende av varandra där förändringar i en del av systemet oundvikligen påverkar de andra.

Vårt energisystem har utvecklats under lång tid och är sammankopplat med andra länders system vilket kräver samarbete och förtroende över gränserna. Ånge Energi är en viktig kugge i det här systemet tillsammans med övriga energiföretag. Gemensamt ser vi till att värmen alltid fungerar och gör allas vår vardag både säker och bekväm.

Vi säkrar din värme

Ånge Energi satsar mycket på att kvalitetssäkra fjärrvärmenäten för att få så lång livstid som möjligt på dessa. Vi har flera olika metoder för att identifiera läckor på näten utan att behöva gräva upp marken. Det innebär att om det uppstår en läcka så märker du som kund oftast inte ens av det, vi kan åtgärda den snabbt utan att du påverkas.

Sverige har ett av världens bästa energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan.