Skötselråd

Fjärrvärmecentralen sköter i stort sett sig själv, men för att din anläggning ska hålla så länge som möjligt kan det vara bra att kolla några saker regelbundet. Alla fjärrvärmecentraler ser olika ut, så titta i din manual var de olika delarna sitter i just din anläggning.

Kontrollera trycket

Trycket i värmesystemet bör ligga mellan 0,8-1,5 bar, är det lägre måste du fylla på vatten i systemet.

Så här gör du:

  • Läs av trycket med den svarta pilen på tryckmätaren.
  • Är trycket lägre än 0,8 bar bör du fylla på vatten i systemet. Det gör du genom att försiktigt öppna påfyllningskranen. Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar 1-1,5 bar. Kom ihåg att stänga kranen ordentligt, annars fortsätter systemet att fyllas på.

Observera att om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har läckage.


Kontrollera läckage

En fjärrvärmecentral innehåller ett antal packningar som åldras med tiden och som ibland behöver bytas ut. Kontrollera därför regelbundet att det inte läcker någonstans.

Lufta elementen

Om elementen är kalla i den övre delen och varma i den nedre behöver du troligen lufta systemet. Luft i systemet kan också göra så att det börjar låta i elementet.

Så här gör du:

  • Stäng av cirkulationspumpen.
  • Vänta i 15 minuter.
  • Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
  • Använd en elementnyckel (finns att köpa på byggvaruhus) för att öppna skruven på elementets övre hörn. Håll en mugg under och öppna försiktigt. När det börjar rinna ut vatten är det dags att dra åt skruven igen.
  • Starta cirkulationspumpen och återställ läget för termostatventilerna på elementen.
  • Fyll på vatten i systemet om trycket blivit lägre än 0,8 bar.

Är du osäker på något av ovanstående moment, kontakta din VVS-leverantör eller oss.


Felanmälan

0690-250 153
Värmeverk dagtid:
0690-109 85
Journummer kvällar och helger:
073-270 48 51

För dig som redan är kund

Under Mina sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor.
Logga in på Mina Sidor