om ånge energi

Ånge Energi producerar och distribuerar fjärrvärme inom Ånge kommun

Vår verksamhet ska ge förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Ånge kommun och genom vår satsning på spillvärme levererar vi värme till våra kunder med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Idag finns ca 178 kundcentraler anslutna till vårt fjärrvärmenät, fördelade på ca 132 kunder. I Ånge och Fränsta är fjärrvärmenätet väl utbyggt i de centrala delarna, där är de flesta större hyresfastigheter och lokaler är anslutna. Men även ca 75 villor har valt fjärrvärmens enkelhet, bekvämlighet och miljövänlighet.

Våra värmeverk

Ånge Energi har idag två större anläggningar för produktion av värme, Ånge värmeverk och Fränsta värmeverk. För att leda ut värmen till fastigheterna har vi omkring 26 km ledningar.

Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier eller rester från skogsindustrin. I Ånge tar värmeverket emot spillvärme från Kloratfabriken i Alby via en ca 12 km lång ledning. Det innebär att ca 60% av den totala årsproduktionen på värmeverket i Ånge består av spillvärme som annars skulle gått till spillo. På det här sättet gör fjärrvärmen vårt samhälle både resurs- och energieffektivt.

Organisation

Ånge Energi AB ägs av Ånge kommun och delar VD med det kommunala fastighetsbolaget ÅFA. Vår styrelse består av 10 st politiker och sammanträder 5 gånger per år. Ånge Energi ingår i Energiföretagen (fd Svensk fjärrvärme).

Styrelse

Image

Styrelseledarmöter, Ånge Energi AB

Per-David Wennberg(S), ordförande. Tomas Milling(M), vice ordförande. Jenny Ahlström(S), ledarmot. Mikael Granlund(S), ledarmot. Veronica Molin(S), ledarmot. Maj Karlsson(VF), ledarmot. Tony Jensén(SD), ledarmot. Sven Sandelius(S), suppleant. Tomas Widenfalk(C), suppleant. Lars-Olof Larsson(VF), suppleant.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud (DSO) kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Kontakta vårt dataskyddsombud, Camilla Eriksson, på dataskyddsombud@sundsvall.se eller 072-146 51 19.
Kontakta ossHitta rätt kontaktperson
Ånge kommunÅFA ÅngeEnergiföretagen
Ånge värmeverk

Ånge värmeverk

Total årsproduktion: 30 GWH

Ca 60% av produktionen består av spillvärme och resterande i huvudsak biobränsle. Olja används endast i undantagsfall.

Värmeverket togs i drift 1998 och består av:

  • Spillvärmeledning mellan Akzos kloratfabrik i Alby och värmeverket i Ånge, kapacitet 5,5 MW.
  • 1 st fastbränslepanna 4,5 MW med tillhörande rökgaskondensering
  • 2 st oljepannor 4 MW resp. 2 MW
  • 1 st pelletspanna 2 MW
Fränsta värmeverk

Fränsta värmeverk

Total årsproduktion: 8 GWH

Över 95% av produktionen består av biobränsle.

Värmeverket togs i drift 1999 och består av:

  • 1 st pelletspanna 2 MW
  • 1 st oljepanna 2,5 MW
  • 1 st ackumulatortank