Felsökning

Är det något som inte fungerar som du förväntar dig? Det finns några enkla saker du kan testa innan du felanmäler till oss:

Det finns ingen värme och inget varmvatten

Om du har dålig värme och kallt eller svalt varmvatten i hela huset kan det bero på att vi har en driftstörning i ditt område. Se aktuell driftinformation >>>

 • Kontrollera att du har ström till anläggningen
 • Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme

Om ovanstående inte hjälper dig, kontakta kundservice 0690-250 153.

Jour: Kvällar och helger 073-270 48 51


Det finns endast värme i delar av huset, men det finns varmvatten

Kontrollera trycket i din fjärrvärmecentral. Trycket i värmesystemet bör ligga mellan 0,8-1,2 bar. Är det lägre behöver du fylla på vatten i systemet.

Så här gör du:

 • Läs av trycket med den svarta pilen på tryckmätaren.
 • Är trycket lägre än 0,8 bar bör du fylla på vatten i systemet. Det gör du genom att försiktigt öppna påfyllningskranen. Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar 1-1,2 bar. Stäng därefter kranen ordentligt, annars fortsätter systemet att fyllas på.

Observera att om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har läckage.


Det är dålig värme i hela huset, men varmvatten finns

Om du har dålig värme i hela huset, men det finns varmvatten, kan det bero på att fjärrvärmecentralen är felinställd, men det kan även bero på att cirkulationspumpen stannat.

Kontrollera fjärrvärmecentralens inställningar

Så här gör du:

 • Kontrollera att du har rätt temperaturinställningar i din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera att du har ström till din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera inställningen på din fjärrvärmecentral
 • Kontrollera att det är tryck i systemet
 • Kontrollera att cirkulationspumpen går
 • Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt

Läs i din manual om du är osäker på hur din fjärrvärmecentral fungerar.

Kontrollera fjärrvärmecentralens inställningar

Så här gör du:

  • Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd
  • Starta om cirkulationspumpen
  • Kontrollera att inga ventiler är stängda
  • Se till att det är tryck i systemet
  • Lufta elementen. Läs mer under Det är ojämn värme i elementen

Det är ojämn värme i elementen

Om elementen är kalla upptill och varma nedtill behöver du troligen lufta systemet.

Så här gör du:

 • Stäng av cirkulationspumpen.
 • Vänta i 15 minuter.
 • Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
 • Använd en elementnyckel för att öppna luftningsskruven på elementet. Håll en mugg under och öppna försiktigt. När det börjar rinna ut vatten drar du åt skruven igen. Elementnyckel finns att köpa bland annat på byggvaruhus.
 • Starta cirkulationspumpen och återställ läget för termostatventilerna på elementen.

Fyll på vatten i systemet om trycket blivit lägre än 0,8 bar. Läs mer under Det finns endast värme i delar av huset, men det finns varmvatten.


Det finns värme men inget varmvatten

Så här gör du:

 • Kontrollera regleringen på varmvattnet
 • Kontrollera termostatblandarna

Felanmälan

0690-250 153
Värmeverk dagtid:
0690-109 85
Journummer kvällar och helger:
073-270 48 51

För dig som redan är kund

Under Mina sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor.
Logga in på Mina Sidor