Driftinformation

Här hittar du den senaste driftinformationen.
21 juni, 2022

Ingen höjning av fjärrvärmepriset

Den aviserade höjningen av fjärrvärmepriset med 1,5% från och med 1 juli 2022 återkallas. Världsläget har medfört prishöjningar på biobränslen och frakter utöver vad som var känt vid beräkning av den tänkta höjningen. Ånge energis upphandlingar av bränsle för kommande säsong pågår fortfarande. Först när dessa är klara kan storleken på erforderlig prisjustering fastslås. Ånge Energi beklagar situationen och återkommer ... Read More

4 april, 2022

E-faktura privat

Nu kan du som privatperson få din faktura direkt till internetbanken. Läs mer under Betalningsinformation längst ner på sidan. Har du frågor kontakta kundtjänst.

11 januari, 2022

Gott, varmt år

Ånge Energi önskar er alla ett gott, nytt och energirikt år. I samband med detta lanserar vi en uppfräschad version av vår hemsida med en önskan om att det ska bli enklare för dig som besöker oss att hitta den information du söker. Hör gärna av dig om det är något som du saknar eller undrar över.

28 september, 2021

Underhållsarbete 30/9

Underhållsarbete Ånge torsdag 30/9. Under förmiddagen kommer arbete ske på Mallbergets Industriområde. Under dagen fortsätter sedan arbeten där boende på Borgargatan, Solgårdsgatan, Fridhemsvägen och Norra Borgsjövägen kan beröras. Det kommer endast att finnas kallvatten i kranarna när arbetena är igång. Vid frågor ring Per, 073-274 44 82

14 september, 2021

Underhållsarbete 16/9

En kort avbrott pga underhåll fjärrvärmeservis torsdag 16/9. Arbetet beräknas pågå 9.00-11.00 Furumovägen samt Klaraborgsvägen (ej Lövträdet).

3 december, 2020

Torsdag 3/12

Ett mindre avbrott i fjärrvärmeleveransen kommer att ske torsdag 3/12 12.00 Villagatan Ånge. Avbrottet beräknas vara någon timme och innebär endast kallt vatten under arbetet.

1 december, 2020

Onsdag 2/12 Ånge

På grund av läckan i centrala Ånge i november kommer reparationsarbeten utföras onsdag 2/12. Beräknas pågå 17.00 – 22.00. Arbetet medför endast kallvatten under tiden.

17 november, 2020

Tisdag 17/11 Ånge

Avbrott i varmvattenleveransen pga reparation fjärrvärmerör på Lantmannagatan Ånge. Reparationen beräknas 9.00 – 12.00.

28 oktober, 2020

Reparationsarbeten Ånge 28/10

Läcka Lantmannagatan lokaliserad, reparation kommer att ske under dagen. Ytterligare läcka upptäckt som drabbar delar av centrala Ånge, även där beräknas reparation under dagen. Arbetet medför utebliven varmvattenleverans.

27 oktober, 2020

Läcka Ånge 27/10

Grävningsarbeten i Ånge, Lantmannagatan under dagen på grund av läcka på fjärrvärmenätet.

26 oktober, 2020

Driftstörning Fjärrvärmeleverans 26/10

På grund av misstänkt läcka kommer det att vara störningar i fjärrvärmeleveransen i Ånge. Felsökning pågår och innebär avstängning områdesvis för att lokalisera. Uppdatering kommer.

7 maj, 2019

Torsdag 9/5

Akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet torsdag 9/5. Berörda områden är runt Kapellbacken, Ishallen, Köpmangatan. Arbetet beräknas 8.00 – 13.00 Vid frågor ring kundtjänst 0690-250 153 eller Per Martinsson 073-274 44 82 Berörda fastighetsägare är meddelade.

5 mars, 2019

Underhållsarbete Ånge 5/3

Underhållsarbetet i centrala Ånge som beräknats vara klart 16.00 kommer att ta längre tid än planerat. Preliminär tid i nuläget är ca. 18.00.

26 februari, 2019

Underhållsarbete Ånge 5/3

På grund av underhållsarbeten i delar av Ånge kommer fjärrvärmeleveransen att stängas av. Solgårdsgatan, Gamla vägen, Hemskogsvägen, Floravägen, Krönvägen och Bergsgatan. Det som berörs är värme och varmvatten, kallt vatten kommer att finnas. Arbetet beräknas 8.00 – 16.00 Vid frågor ring kundtjänst 0690-250 153 eller 073-271 76 12 Berörda fastighetsägare är underrättade.

21 augusti, 2018

Underhållsarbete Fränsta 28/8

Ånge Energi AB kommer att stänga fjärrvärmeleveransen i Fränsta för underhållsarbeten i panncentralen. Stoppet beräknas vara Tisdag 28/8  8.00 – 15.30 Vi hoppas på förståelse för vårt arbete och beklagar de olägenheter(kallt vatten) som kan uppstå under tiden. Vid frågor ring kundtjänst 0690-250 153 eller 073-271 76 12

26 september, 2017

Underhållsarbeten Ånge 27-28/9

Ånge Energi AB avser att tillfälligt stänga av fjärrvärmeleveransen för underhållsarbeten i delar av centrala Ånge. Stoppet beräknas vara Onsdag 27/9 20.00 – Torsdag 28/9 6.00. Vi hoppas på förståelse för vårt arbete och beklagar de olägenheter som kan uppstå under tiden. Berörda fastighetsägare är underrättade. Vid frågor kontakta Kenth Lorandsson, 070-265 17 56

Om något är fel

Är det något som inte fungerar som du förväntar dig? Det finns några enkla saker du kan testa innan du felanmäler till oss.
Gör en egenFelsökning

Felanmälan

0690-250 153
Värmeverk dagtid:
0690-109 85
Journummer kvällar och helger:
073-270 48 51

För dig som redan är kund

Under Mina sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor.
Logga in på Mina Sidor