Fjärrvärme för dig som företagare

Så fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. I värmeverken värms vatten som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Inne i fastigheten finns en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral som överför värmen till elementen och kranarnas varmvatten.

Varmvattnet tillverkas i samma som stund som det finns ett behov, alltså när du öppnar kranen, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare. Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket och värms på nytt.

Så fungerar det i din fastighet

Via rör i marken leds hett vatten från värmeverket till din fastighet där rören ansluts till en fjärrvärmecentral. Därifrån överförs värmen till element eller golvvärme, kranar och duschar. Det enda du behöver göra är att ställa in hur varmt du vill ha det, sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

Fjärrvärmen kommer till dig i form av vatten som värmts upp i något av våra värmeverk, men det är inte det varma fjärrvärmevattnet som rinner genom element och kranar i fastigheten, utan det är två separata system och värmeöverföringen sköts inne i fjärrvärmecentralen via två inbyggda värmeväxlare.

Fastighetens fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen är den enda utrustning du behöver som tillägg till värme- och vattensystemet. Den har ungefär samma storlek som ett badrumsskåp och ersätter både värmepump, bränsletank, varmvattenberedare och dammigt pelletsförråd eller liknande. Du äger din fjärrvärmecentral och den sköter sig i stort sett helt själv, allt du i princip behöver göra är att ställa in hur varmt du vill ha det.

Kan min fastighet få fjärrvärme?

De flesta hus som ligger utmed eller i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas. Även hus i områden där fjärrvärme inte finns idag kan ansluta, men då krävs det oftast att flera i området ansluter samtidigt. På grund av gällande regler har vi inte möjlighet att publicera kartor över våra fjärrvärmenät. Kontakta oss via kontaktformuläret för att få reda på om just du kan ansluta.

Om det finns fjärrvärme i gatan

Om det finns fjärrvärme i gatan utanför ditt hus är det i regel bara att sätta igång. Vi gräver ner fjärrvärmerör från din bostad fram till de befintliga rören och kopplar ihop er med fjärrvärmenätet.

Om fjärrvärme finns i närheten

Om fjärrvärme finns i området men några hus bort kan du i regel också ansluta din bostad. Om det krävs en större insats med grävning för att nå fram till din tomtgräns så är det bäst att flera i området går ihop och ansluter samtidigt, för att hålla nere installationskostnaden.

Om du bor utanför tätorten

Bor du mycket långt från fjärrvärmenätet är fjärrvärme tyvärr inte ett möjligt alternativ i dagsläget.

Kontakta oss för att prata mer om just dina förutsättningar.  Vad kostar fjärrvärme?

  Nedan ser du räkneexempel för flerbostadshus i Ånge kommun. Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan även när på året förbrukningen sker.

  Exempel fjärrvärmekostnad flerbostadshus

  Ånge tätort, exkl moms 2023

  Årlig förbrukning
  Effekt kW
  Total årskostnad
  Varav effekt- & fast avgift
  Varav energiavgift
  80 MWh
  26

  66 864 kr

  32 498 kr

  34 366 kr

  193 MWh

  60

  152 265 kr

  69 139 kr

  83 126 kr

  500 MWh

  154

  386 395 kr

  170 405 kr

  215 990 kr

  1000 MWh

  308

  764 194 kr

  332 214 kr

  431 980 kr

  Fränsta tätort, exkl moms 2023

  Årlig förbrukning
  Effekt kW
  Total årskostnad
  Varav effekt- & fast avgift
  Varav energiavgift
  80 MWh

  26

  65 997 kr

  17 255 kr

  48 742 kr
  193 MWh

  60

  151 682 kr

  34 503 kr

  117 179 kr

  500 MWh

  154

  386 447 kr

  82 317 kr

  304 130kr

  1000 MWh

  308

  761 456 kr

  153 196 kr

  608 260kr

  Notera att tabellerna beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan även när på året förbrukningen sker.

  Rättvis och miljöklok prissättning

  Vår prismodell syftar till att ge dig som kund ett större incitament att effektivisera din energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att värmeverket på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både värmeverket, fjärrvärmekunderna och miljön på.

  Hur bestäms den abonnerade effekten?

  För de allra flesta kunder finns ett tydligt samband mellan utetemperatur och effektbehov. För dessa kunder fastställs effektbehovet i en så kallad effektsignatur. Utifrån medelkurvan för varje anläggnings dygnsmedeleffekt och aktuell dygnsmedeltemperatur definieras effekten vid en dygnsmedeltemperatur av -23°C. Hos någon enstaka industrikund saknas detta samband då förbrukningen är knuten till en industriprocess, i dessa fall fastställs effekten utifrån maximal uttagen dygnsmedeleffekt oavsett dygnsmedeltemperatur.

  Läs gärna mer om våra prismodeller och avtalsvillkor:

  PrismodellÅnge
  PrismodellFränsta
  Leverans av fjärrvärmeAllmänna avtalsvillkor

  Fjärrvärmelagen

  Vi som leverantör av din fjärrvärme värnar om en god relation och öppen dialog med dig. Det innebär att vi sätter krav på oss själva och sätter dig som kund i fokus.

  För dig som kund kan det även vara bra att veta att den finns en fjärrvärmelag som finns till för att stärka din ställning som fjärrvärmekund. Du ska ha större möjlighet att påverka ditt eget avtal. Vid exempelvis prisförändringar har du rätt att begära förhandling med oss och om vi inte kommer överens kan vi som företag eller du som kund ansöka om medling.

  Några tidsbegränsningar som kan vara bra att känna till:
  - Begäran om förhandling ska göras inom tre veckor från underrättelse om de nya villkoren.
  - Uppsägning av avtalet ska göras inom två månader från underrättelse om de nya villkoren.

  Hör av dig till oss om du undrar över något i ditt avtal, vi förtydligar oss gärna!
  Ta kontakt med oss via vår kundservice.

  Vill du veta mer om Fjärrvärmelagen kan du läsa mer på Regeringens hemsida.