Fjärrvärme för dig som äger en villa

Så fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. I värmeverken värms vatten som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Inne i fastigheten finns en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral som överför värmen till elementen och kranarnas varmvatten.

Varmvattnet tillverkas i samma som stund som det finns ett behov, alltså när du öppnar kranen, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare. Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket och värms på nytt.

Så fungerar det hemma hos dig

Via rör i marken leds hett vatten från värmeverket till ditt hus där rören ansluts till en liten fjärrvärmecentral hemma hos dig. Därifrån överförs värmen till element eller golvvärme, kranar och duschar. Det enda du behöver göra är att ställa in hur varmt du vill ha det, sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

Fjärrvärmen kommer till dig i form av vatten som värmts upp i något av våra värmeverk, men det är inte det varma fjärrvärmevattnet som rinner genom element och kranar hemma hos dig, utan det är två separata system och värmeöverföringen sköts inne i fjärrvärmecentralen via två inbyggda värmeväxlare.

Din fjärrvärmecentral i huset

Fjärrvärmecentralen är den enda utrustning du behöver som tillägg till ditt värme- och vattensystem. Den har ungefär samma storlek som ett badrumsskåp och ersätter både värmepump, bränsletank, varmvattenberedare och dammigt pelletsförråd eller liknande. Du äger din fjärrvärmecentral och den sköter sig i stort sett helt själv, allt du i princip behöver göra är att ställa in hur varmt du vill ha det.

Kan jag få fjärrvärme?

De flesta hus som ligger utmed eller i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas. Även hus i områden där fjärrvärme inte finns idag kan ansluta, men då krävs det oftast att flera i området ansluter samtidigt. På grund av gällande regler har vi inte möjlighet att publicera kartor över våra fjärrvärmenät. Kontakta oss via kontaktformuläret för att få reda på om just du kan ansluta.

Om det finns fjärrvärme i gatan

Om det finns fjärrvärme i gatan utanför ditt hus är det i regel bara att sätta igång. Vi gräver ner fjärrvärmerör från din bostad fram till de befintliga rören och kopplar ihop er med fjärrvärmenätet.

Om fjärrvärme finns i närheten

Om fjärrvärme finns i området men några hus bort kan du i regel också ansluta din bostad. Om det krävs en större insats med grävning för att nå fram till din tomtgräns så är det bäst att flera i området går ihop och ansluter samtidigt, för att hålla nere installationskostnaden.

Om du bor utanför tätorten

Bor du mycket långt från fjärrvärmenätet är fjärrvärme tyvärr inte ett möjligt alternativ i dagsläget.

Kontakta oss för att prata mer om just dina förutsättningar.  Vad kostar fjärrvärme?

  Nedan ser du räkneexempel för villor i Ånge kommun. Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan även när på året förbrukningen sker.

  Räkneexempel

  Villor Ånge 2021

  Fjärrvärmekostnad för exempelkunder småhus. Alla priser inklusive moms.
  Årlig förbrukning
  Total årskostnad
  Varav fast avgift
  Varav energiavgift
  10 000 kWh

  10 210 kr

  1 625 kr

  8 585 kr

  15 000 kWh

  14 502 kr

  1 625 kr

  12 877 kr

  20 000 kWh

  18 749 kr

  1 625 kr

  17 170 kr

  30 000 kWh

  27 380 kr

  1 625 kr

  25 754 kr

  40 000 kWh

  35 964 kr

  1 625 kr

  34 340 kr

  Räkneexempel

  Villor Fränsta 2021

  Fjärrvärmekostnad för exempelkunder småhus. Alla priser inklusive moms.
  Årlig förbrukning
  Total årskostnad
  Varav fast avgift
  Varav energiavgift
  10 000 kWh

  10 382 kr

  1 625 kr

  8 757 kr

  15 000 kWh

  14 760 kr

  1 625 kr

  13 135 kr

  20 000 kWh

  19 138 kr

  1 625 kr

  17 513 kr

  30 000 kWh

  27 895 kr

  1 625 kr

  26 270 kr

  40 000 kWh

  36 652 kr

  1 625 kr

  35 027 kr

  Notera att tabellerna beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan även när på året förbrukningen sker.

  Läs gärna mer i våra avtalsvillkor:

  PrismodellÅnge
  PrismodellFränsta
  Leverans av fjärrvärmeAllmänna avtalsvillkor

  Fjärrvärmelagen

  Vi som leverantör av din fjärrvärme värnar om en god relation och öppen dialog med dig. Det innebär att vi ställer krav på oss själva och sätter dig som kund i fokus.

  För dig som kund kan det även vara bra att veta att den finns en fjärrvärmelag med syfte att stärka din ställning som fjärrvärmekund. Du ska ha större möjlighet att påverka ditt eget avtal. Vid exempelvis prisförändringar har du rätt att begära förhandling med oss och om vi inte kommer överens kan vi som företag eller du som kund ansöka om medling.

  Några tidsbegränsningar som kan vara bra att känna till:
  - Begäran om förhandling ska göras inom tre veckor från underrättelse om de nya villkoren.
  - Uppsägning av avtalet ska göras inom två månader från underrättelse om de nya villkoren.

  Hör av dig till oss om du undrar över något i ditt avtal, vi förtydligar oss gärna!
  Ta kontakt med oss via vår kundservice.

  Vill du veta mer om Fjärrvärmelagen kan du läsa mer på Regeringens hemsida.