Reparationsarbeten Ånge 28/10

Läcka Lantmannagatan lokaliserad, reparation kommer att ske under dagen.

Ytterligare läcka upptäckt som drabbar delar av centrala Ånge, även där beräknas reparation under dagen.

Arbetet medför utebliven varmvattenleverans.