Prisändring 2024

Ånge Energi kommer att höja priset på fjärrvärme från 2024-01-01. Höjningen gäller för samtliga kunder inom kundgrupperna Konsument och Företag. Motivet för höjningen är ytterligare kraftigt höjda priser för biobränslen. Skälen till dessa prisökningar är flera, läs mer här.

Fjärrvärmetaxan kommer från och med 1 januari 2024 att höjas med 9% jämfört med 2023 års nivå. Höjningen med 9% ger inte Ånge Energi full kompensation för höjda bränslekostnader men har bedömts som en godtagbar avvägning mellan bolagets ekonomi och fjärrvärmekundernas situation.

Det råder stor osäkerhet om framtida utveckling av bränslepriserna. Ånge Energi kan inte påverka marknaden men arbetar för att utöka möjligheterna för lagring av bränslen och därigenom få bättre möjlighet att planera inköpen. Större lagringskapacitet medför även ökade möjligheter till inköp och bearbetning av lokala bränslen.