Läcka Ånge 27/10

Grävningsarbeten i Ånge, Lantmannagatan under dagen på grund av läcka på fjärrvärmenätet.