Ingen höjning av fjärrvärmepriset

Den aviserade höjningen av fjärrvärmepriset med 1,5% från och med 1 juli 2022 återkallas.

Världsläget har medfört prishöjningar på biobränslen och frakter utöver vad som var känt vid beräkning av den tänkta höjningen.

Ånge energis upphandlingar av bränsle för kommande säsong pågår fortfarande. Först när dessa är klara kan storleken på erforderlig prisjustering fastslås.

Ånge Energi beklagar situationen och återkommer med nytt besked om kommande prisjustering så snart det är möjligt.