Reparationsarbeten Ånge 28/10

Läcka Lantmannagatan lokaliserad, reparation kommer att ske under dagen. Ytterligare läcka upptäckt som drabbar delar av centrala Ånge, även där beräknas reparation under dagen. Arbetet medför utebliven varmvattenleverans.

Läcka Ånge 27/10

Grävningsarbeten i Ånge, Lantmannagatan under dagen på grund av läcka på fjärrvärmenätet.

Driftstörning Fjärrvärmeleverans 26/10

På grund av misstänkt läcka kommer det att vara störningar i fjärrvärmeleveransen i Ånge. Felsökning pågår och innebär avstängning områdesvis för att lokalisera. Uppdatering kommer.