Underhållsarbete Ånge 5/3

På grund av underhållsarbeten i delar av Ånge kommer fjärrvärmeleveransen att stängas av. Solgårdsgatan, Gamla vägen, Hemskogsvägen, Floravägen, Krönvägen och Bergsgatan. Det som berörs är värme och varmvatten, kallt vatten kommer att finnas. Arbetet beräknas 8.00 – 16.00 Vid frågor ring kundtjänst 0690-250 153 eller 073-271 76 12 Berörda fastighetsägare är underrättade.